ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διεξαγωγή ερευνών σε σχολεία Δημοτικής Εκπαίδευσης

Από τη σχολική χρονιά 2009-2010, όλα τα αιτήματα για διεξαγωγή ερευνών στα σχολεία Δημοτικής Εκπαίδευσης πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης (Κ.Ε.Ε.Α.). Συγκεκριμένα, υποβάλλεται ηλεκτρονικά το Αναλυτικό Σχέδιο Έρευνας στην ιστοσελίδα του Κ.Ε.Ε.Α. . Αφού εξεταστεί το αίτημα από το Κ.Ε.Ε.Α., αποστέλλεται η εισήγηση στη Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης και ακολούθως ενημερώνεται γραπτώς ο/η ενδιαφερόμενος/η.
Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού