ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διεξαγωγή διαγωνισμών από διάφορους φορείς σε σχολεία Δημοτικής Εκπαίδευσης

O φορέας που ενδιαφέρεται για τη διεξαγωγή ενός διαγωνισμού στις σχολικές μονάδες θα πρέπει να υποβάλει γραπτώς το αίτημά του στον Διευθυντή Δημοτικής Εκπαίδευσης, για έγκριση. Σε περίπτωση θετικής απάντησης ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί καθαρά επί εθελοντικής βάσης και αποκλειστικά στον ελεύθερο χρόνο των μαθητών/ριών. Παρ’ όλα αυτά, η Αρμόδια Αρχή μπορεί να παραχωρεί ειδική άδεια για διεξαγωγή κάποιου διαγωνισμού σε εργάσιμο χρόνο όταν συντρέχουν αποχρώντες λόγοι.
Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού