ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 
Υποστηρικτικό Υλικό

Οδηγοί Υποδοχής

Θέμα Αρχείο
Οδηγοί Υποδοχής στην Κυπριακή Εκπαίδευση σε εννιά Γλώσσες
Ελληνικά
Αrabic
English
Bulgarian
Georgian
Romanian
Russian
Turkish
Ukranian
Οδηγοί Υποδοχής στην Κυπριακή Εκπαίδευση σε πέντε Γλώσσες
Αrabic
Georgian
Russian
Turkish
Ukranian
Οδηγοί Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης για την ομαλή ένταξη των μαθητών/τριών με μεταναστευτικές βιογραφίες στα σχολεία και την κοινωνία της Κύπρου
Ελληνικά
Αrabic
Georgian
Russian
Turkish
Ukranian

Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας