ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 
Ενημέρωση

Ανακοινώσεις - Εγκύκλιοι

Αριθμός Εγκυκλίου Θέμα Αρχείο Ημερομηνία Εγκυκλίου
ypp5477 Κείμενο Πολιτικής Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού για την ένταξη των μαθητών/τριών με μεταναστευτική βιογραφία στο κυπριακό εκπαιδευτικό σύστημα 28/02/2016
dde4207 Ιστοσελίδα Διαπολιτισμικής Αγωγής και Εκπαίδευσης 26/05/2014
dde4168 Πραγματοποίηση επιμορφωτικού σεμιναρίου "Διδάσκοντας την Ελληνική ως δεύτερη γλώσσα στο Δημοτικό Σχολείο", στις 16-17 Μαΐου 2014, στη Λεμεσό
29/04/2014
dde4153 Ενισχυτική διδασκαλία σε αλλόγλωσσους μαθητές για τη σχολική χρονιά 2014-2015
08/04/2014
dde4122 Πραγματοποίηση επιμορφωτικού σεμιναρίου με τίτλο "Διδάσκοντας την Ελληνική ως δεύτερη γλώσσα στο Δημοτικό Σχολείο"
17/03/2014
dde4105 Πραγματοποίηση επιμορφωτικού σεμιναρίου με τίτλο "Διδάσκοντας την Ελληνική ως δεύτερη γλώσσα στο Δημοτικό Σχολείο"
11/03/2014
dde3812 Διαπολιτισμική Αγωγή και Εκπαίδευση
03/09/2013

Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού