Background Image
Previous Page  49 / 52 Next Page
Basic version Information
Show Menu
Previous Page 49 / 52 Next Page
Page Background

48

ΒΕΛΤΙΩΣΗ

ΚΑΙ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ –

Φεβρουάριος

2015 –

Τόμος

1 –

Τεύχος

1

Περιοδικό “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ”

Βασικός σκοπός του περιοδικού είναι η περαιτέρω προώθηση και διάχυση καλών πρακτικών και σύγχρονων

ιδεών/θεωριών στον τομέα της σχολικής βελτίωσης και ανάπτυξης. Το περιοδικό έχει ηλεκτρονική μορφή

και θα φιλοξενείται στον ιστοχώρο της Ενδοτμηματικής Επιτροπής Ανάπτυξης και Βελτίωσης Σχολικής

Μονάδας.

Το περιοδικό θα δημοσιεύει, μετά από αξιολόγηση, πρωτότυπες εργασίες που θα πραγματεύονται ένα εύρος

θεμάτων, τα οποία θα εμπίπτουν στον τομέα της σχολικής βελτίωσης και ανάπτυξης στο επίπεδο της τάξης,

του σχολείου ή και του εκπαιδευτικού συστήματος. Ενδεικτικά αναφέρονται τα πιο κάτω θέματα-περιοχές,

χωρίς να αποκλείονται και άλλα παρεμφερή:

• Αποτελεσματική διδασκαλία και μάθηση

• Σχολική βελτίωση και αποτελεσματικότητα

• Ηγεσία και διοίκηση

• Προγράμματα σχολικής βελτίωσης

• Εισαγωγή καινοτομιών και διαχείριση αλλαγής

• Αξιολόγηση και αυτοαξιολόγηση

• Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

• Εκπαιδευτική πολιτική και μεταρρύθμιση

Οι εργασίες μπορεί να παρουσιάζουν ερευνητικά δεδομένα (ποσοτικά, ποιοτικά ή και τα δύο), βιβλιογραφικές

ανασκοπήσεις, μελέτες περίπτωσης, συζητήσεις θεωρητικού και φιλοσοφικού περιεχομένου, μεθοδολογικές

προσεγγίσεις κ.ά.

Γιατηνυλοποίησητουπιοπάνωστόχουπροσκαλούνται οι ενδιαφερόμενοι μάχιμοι εκπαιδευτικοί, επιθεωρητές,

ερευνητές και πανεπιστημιακοί όπως αποστείλουν για δημοσίευση πρωτότυπες εργασίες, οι οποίες όμως

δεν τελούν υπό κρίση σε άλλο περιοδικό (ή δεν είναι ήδη υπό δημοσίευση). Περισσότερες λεπτομέρειες και

οδηγίες για την ετοιμασία και αποστολή των εργασιών-άρθρων παρουσιάζονται στη συνέχεια. Οι εργασίες

θα πρέπει να αποστέλλονται με τον τρόπο που επεξηγείται πιο κάτω στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:

vaperiodiko@schools.ac.cy

Οδηγίες για την ετοιμασία και υποβολή άρθρου

1. Το περιοδικό αποδέχεται άρθρα που πραγματεύονται θέματα θεωρίας, έρευνας και πρακτικής, τα οποία

σχετίζονται με θέματα ανάπτυξης και βελτίωσης της σχολικής μονάδας. Τα άρθρα αναμένεται να τηρούν

τις προδιαγραφές που αναφέρονται παρακάτω και αποστέλλονται στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:

vaperiodiko@schools.ac.cy

2. Τα άρθρα αναμένεται να είναι γραμμένα στην ελληνική γλώσσα, δακτυλογραφημένα σε μονό διάστημα,

με διαστάσεις κειμένου 12,5 x 18,5 εκ. και γραμματοσειρά Times New Roman (μέγεθος γραμμάτων 12).

Το μέγεθος των άρθρων αναμένεται να είναι μεταξύ 3000–5000 λέξεων, συμπεριλαμβανομένων των

βιβλιογραφικών αναφορών, σχεδίων, πινάκων, διαγραμμάτων, φωτογραφιών, σημειώσεων κ.ά.

3. Για σκοπούς τήρησης της ανωνυμίας του/των συγγραφέα/φέων και διευκόλυνσης της διαδικασίας

κρίσης του άρθρου από δύο κριτές, η υποβολή του κάθε άρθρου γίνεται σε δύο ξεχωριστά αρχεία. Στο

Αρχείο 1 περιλαμβάνεται ο τίτλος, ο/οι συγγραφέας/φείς, το ίδρυμα που εκπροσωπεί ο κάθε συγγραφέας,

το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του κάθε συγγραφέα, η περίληψη και οι λέξεις-κλειδιά. Στο Αρχείο 2

περιλαμβάνεται ο τίτλος του άρθρου, η περίληψη και ολόκληρο το άρθρο, χωρίς να φαίνονται οπουδήποτε

τα στοιχεία του/των συγγραφέα/φέων.

4. Αναλυτικά, στο Αρχείο 1 περιλαμβάνοντα οι ακόλουθες πληροφορίες κατά σειρά: τίτλος, συγγραφέα/

φείς και ίδρυμα που εκπροσωπεί ο κάθε συγγραφέας. Ο τίτλος θα είναι κεντραρισμένος και γραμμένος με

έντονα (bold) μικρά γράμματα. Μετά τον τίτλο ακολουθεί κενό ενός διαστήματος για την παράθεση των

ονομάτων του/των συγγραφέα/έων με μικρά πλάγια (italics) γράμματα, όχι έντονα. Το ονοματεπώνυμο των

συγγραφέων θα πρέπει να ακολουθεί τη σειρά επίθετο-όνομα. Σε απόσταση ενός διαστήματος

ακολουθεί

η περίληψη (μέχρι 200 λέξεις) και οι λέξεις-κλειδιά που σχετίζονται με το θέμα του άρθρου (μέχρι 6 λέξεις).