Background Image
Previous Page  42 / 52 Next Page
Basic version Information
Show Menu
Previous Page 42 / 52 Next Page
Page Background

41

ΒΕΛΤΙΩΣΗ

ΚΑΙ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ –

Φεβρουάριος

2015 –

Τόμος

1 –

Τεύχος

1

των εκπαιδευτικών. Η βελτίωση των εργαλείων και της διαδικασίας αυτής καθ’ αυτής είναι αναγκαία,

προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα της διδασκαλίας και, κατ’ επέκταση, η επίδοση των μαθητών (Harris,

Rutledge, Ingle, & Thompson, 2008).

Η έρευνα γύρω από τα κριτήρια επιλογής αποτελεί ένα σοβαρό ζήτημα για κάθε εκπαιδευτικό σύστημα

ανά τον κόσμο (Storey, 2006). Πράγματι, η αξιολόγηση των παιδαγωγικών ικανοτήτων των εκπαιδευτικών

αποτελεί ένα δύσκολο και πολύπλοκο έργο, ενώ οι ικανότητες φαίνεται να διασφαλίζονται με την απόκτηση

πολλών προσόντων σε σχέση με το εύρος και το περιεχόμενο της εκπαίδευσης. Επιπλέον, τόσο η αξιολόγηση

των παιδαγωγικών και διδακτικών δεξιοτήτων, όσο και ο έλεγχος των απόψεων, στάσεων, πεποιθήσεων και

ικανοτήτων των υποψήφιων εκπαιδευτικών καθίστανται δύσκολοι στόχοι. Έτσι, για να καθοριστούν τα

κριτήρια αξιολόγησης των παιδαγωγικών ικανοτήτων των εκπαιδευτικών και να επιλεχθούν οι διαδικασίες

αξιολόγησης για την πρόσληψη στο επάγγελμα, θα πρέπει αρχικά να επιλυθούν συγκεκριμένα ζητήματα,

όπως για παράδειγμα να καθοριστούν τα προσόντα που πρέπει να χαρακτηρίζουν τον ικανό εκπαιδευτικό

και να διευκρινιστούν οι διαδικασίες μέσω των οποίων μπορούν αυτά να αξιολογηθούν (Liakopoulou, 2011).

Οι πιο κοινές μέθοδοι αξιολόγησης ικανοτήτων των υποψήφιων εκπαιδευτικών περιλαμβάνουν γραπτές

εξετάσεις ελέγχου της ακαδημαϊκής επίδοσης ή/και του γνωστικού αντικειμένου, τεστ ευφυΐας με ερωτήσεις

πολλαπλής επιλογής, προφορικές εξετάσεις ελέγχου των παιδαγωγικών δεξιοτήτων, συνεντεύξεις,

παρακολούθηση διδασκαλίας (πρακτική εξάσκηση) και εξέταση του φακέλου επιτευγμάτων/πορτφόλιο. Τα

συστήματα πρόσληψης ανά τον κόσμο διαφοροποιούνται ανάλογα με το ποιες μέθοδοι χρησιμοποιούνται και

με το πότε πραγματοποιείται η αξιολόγηση και πώς εφαρμόζεται (Hobson, Ashby, Mclntyre, & Malderez, 2010).

3. Μηχανισμοί Επιλογής/Πρόσληψης Εκπαιδευτικών ανά τον Κόσμο

Η παρούσα μελέτη επιχειρεί να αναδείξει τα κυριότερα κριτήρια επιλογής/πρόσληψης εκπαιδευτικών, όπως

αυτά προκύπτουν από τη συγκριτική μελέτη διαφορετικών εκπαιδευτικών συστημάτων ανά τον κόσμο.

Τα εκπαιδευτικά συστήματα που μελετώνται δεν επιλέχθηκαν τυχαία, αλλά εντάσσονται σε δυο βασικές

κατηγορίες. Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν κάποια κορυφαία εκπαιδευτικά συστήματα, όπως αυτά

καθορίζονται μέσα από τις μαθητικές επιδόσεις σε διεθνείς αξιολογικές έρευνες (Σιγκαπούρη, Φινλανδία). Στη

δεύτερη κατηγορία εντάσσονται τα εκπαιδευτικά συστήματα συγκεκριμένων χωρών με μεγάλη εκπαιδευτική

παράδοση (Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία, ΗΠΑ).

3.1 Κορυφαία Εκπαιδευτικά Συστήματα (βάσει μαθητικών επιδόσεων)

3.1.1 Σιγκαπούρη

Η Σιγκαπούρη εφαρμόζει μια ενιαία κρατική διαδικασία επιλογής των εκπαιδευτικών της, την οποία

διαχειρίζονται από κοινού τo Υπουργείο Παιδείας και το Εθνικό Ινστιτούτο Εκπαίδευσης. Το τελευταίο

αποτελεί αυτόνομο ινστιτούτο ενός από τα δύο μεγαλύτερα δημόσια πανεπιστήμια της χώρας, του

Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Nanyang (Barber & Mourshed, 2007).

Το Υπουργείο Παιδείας είναι ο επίσημος εργοδότης όλων των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στα δημόσια

σχολεία και το Εθνικό Ινστιτούτο Εκπαίδευσης το μοναδικό εκπαιδευτικό ίδρυμα που προσφέρει τα

απαραίτητα προγράμματα εκπαίδευσής τους, καθιστώντας έτσι την επιλογή και την πρόσληψη των

εκπαιδευτικών μια απόλυτα συγκεντρωτική και αυστηρά ελεγχόμενη από το κράτος διαδικασία (Carnoy,

Beteille, Brodziak, Loyalka, & Luschei, 2009· Low, Lim, Ch’ng, & Goh, 2011).

Όσοι ενδιαφέρονται να εργοδοτηθούν ως εκπαιδευτικοί στα δημόσια σχολεία της χώρας πρέπει πρώτα

να αποταθούν στο Υπουργείο Παιδείας για να εξασφαλίσουν μία θέση στα συγκεκριμένα προγράμματα

εκπαίδευσης, τα οποία περιλαμβάνουν εκμάθηση παιδαγωγικών τεχνικών, εμβάθυνση στο γνωστικό

αντικείμενο που θα διδάσκει ο κάθε εκπαιδευτικός και πρακτική άσκηση (Carnoy κ.ά., 2009). Ο ανταγωνισμός

μεταξύ των υποψηφίων εκπαιδευτικών είναι μεγάλος, δεδομένου ότι οι προσφερόμενες θέσεις για τα

προγράμματα εκπαίδευσης ταυτίζονται με τις αναμενόμενες θέσεις εργασίας. Η επιλογή βασίζεται στα

ακαδημαϊκά προσόντα των υποψηφίων και σε συνεντεύξεις, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν και πρακτικές

δοκιμασίες. Σε ό,τι αφορά στην ακαδημαϊκή τους επίδοση, οι υποψήφιοι πρέπει να βρίσκονται στο κορυφαίο

30% της ηλικιακής τους ομάδας, ενώ θα πρέπει να επιδείξουν επίσης υψηλό επίπεδο ανάγνωσης, γραφής και

μαθηματικών γνώσεων μέσα από συγκεκριμένα τεστ αξιολόγησης. Οι συνεντεύξεις διεξάγονται συνήθως από