Background Image
Previous Page  24 / 52 Next Page
Basic version Information
Show Menu
Previous Page 24 / 52 Next Page
Page Background

23

ΒΕΛΤΙΩΣΗ

ΚΑΙ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ –

Φεβρουάριος

2015 –

Τόμος

1 –

Τεύχος

1

Το πρώτο στάδιο περιέλαβε θέματα προετοιμασίας και ετοιμότητας του σχολείου και του προσωπικού.

Σκοπός ήταν να δημιουργηθεί το κατάλληλο κλίμα, ούτως ώστε να διευκολυνθούν οι διαδικασίες της

αυτοαξιολόγησης και της ανάπτυξης σχεδίων δράσης και σχεδίων βελτίωσης. Οι πρώτες συζητήσεις μεταξύ

όλων των εμπλεκόμενων οδήγησαν στην έμφαση στη διδασκαλία.

Το δεύτερο στάδιο αφορούσε στη συλλογή δεδομένων στη θεματική/περιοχή, στην οποία έχει αποφασιστεί

να γίνει ανάλογη διερεύνηση. Μέσα στα πλαίσια του προγράμματος και αφού αποφασίστηκε η εστίαση

στη διδασκαλία, αναπτύχθηκε με τη βοήθεια του ΚΕΕΑ ερωτηματολόγιο συλλογής δεδομένων ως προς

πέντε βασικούς άξονες της διδασκαλίας: Προγραμματισμός και Εφαρμογή Αναλυτικού Προγράμματος,

Μεθοδολογικές και Πρακτικές προσεγγίσεις, Πρακτικές Αξιολόγησης και Παρακολούθησης Προόδου,

Διαχείριση Τάξης, Επαγγελματική Ανάπτυξη. Σε κάθε τομέα παρατέθηκε αριθμός δηλώσεων, ενώ οι

συμμετέχοντες κλήθηκαν να δηλώσουν σε ποιο βαθμό εφάρμοζαν στην πράξη τις συμπεριφορές/λειτουργίες

των δηλώσεων σε πενταβάθμια κλίμακα, όπου το 1 δήλωνε τον ελάχιστο βαθμό και το 5 τον μέγιστο.

Το τρίτο στάδιο ήταν καθοριστικό στην υπόδειξη περιοχών ανάπτυξης. Στα τρία σχολεία, οι επικρατέστεροι

άξονες ανάπτυξης αφορούσαν στην Επαγγελματική Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών και στις Μεθοδολογικές και

Πρακτικές Προσεγγίσεις. Το πρώτο σχολείο έθεσε στόχους ως προς την ανάπτυξη υγιών σχέσεων μεταξύ

των μαθητών μέσα από τη χρήση της ομαδοσυνεργατικής μεθόδου διδασκαλίας, ενώ το δεύτερο σχολείο

αποφάσισε να εστιάσει στην κριτική σκέψη των μαθητών και την επιχειρηματολογία, έτσι ώστε να ενισχυθεί

η συνεργασία μεταξύ των μαθητών και να μειωθεί ο χρόνος ομιλίας του εκπαιδευτικού. Το τρίτο σχολείο

επικεντρώθηκε στη διαφοροποίηση της διδασκαλίας, κυρίως στο μάθημα των μαθηματικών, και στην

παραγωγή διαφοροποιημένου υλικού ως προς συγκεκριμένες θεματικές. Σε συζητήσεις μεταξύ του ΚΕΕΑ

και των σχολείων αποφασίστηκε ότι η επαγγελματική ανάπτυξη προσωπικού θα αποτελούσε υπο-στόχο που

θα αφορούσε κάθε δράση, αφού θα μπορούσαν να οργανωθούν σχετικές επιμορφωτικές δράσεις ανάλογα με

την περιοχή εστίασης.

Το τέταρτο στάδιο αφορούσε στον καθορισμό προτεραιοτήτων και στόχων, και στον προγραμματισμό

του σχεδίου βελτίωσης. Συγκεκριμένα, το κάθε σχολείο είχε την ευκαιρία, με την συνδρομή του ΚΕΕΑ,

να καθορίσει συγκεκριμένους, μετρήσιμους και υλοποιήσιμους στόχους σε συγκεκριμένα χρονικά πλαίσια

και με τη χρήση των διαθέσιμων πόρων. Τα σχολεία καθόρισαν σχετικές δράσεις, μέσα από τις οποίες θα

Στάδιο 7:

Αναστοχασμός,

αναθεώρηση και

επανσχεδιασμός

Στάδιο 1:

Ετοιμότητα κια

Προετοιμασία

Στάδιο 2:

Συλλογή

Δεδομένων

Στάδιο 3:

Ανάλυση

Δεδομένων

Στάδιο 4:

Καθορισμός

προτεραιοτήτων

και στόχων,

προγρμματισμός

σχεδίου βελτίωσης

Στάδιο 5:

Εφαρμογή και

υλοποίηση

Στάδιο 6:

Παρακολούθηση

πρόόδου

Διάγραμμα 1: Το μοντέλο σχολικής αυτοαξιολόγησης του προγράμματος