Background Image
Previous Page  22 / 52 Next Page
Basic version Information
Show Menu
Previous Page 22 / 52 Next Page
Page Background

21

ΒΕΛΤΙΩΣΗ

ΚΑΙ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ –

Φεβρουάριος

2015 –

Τόμος

1 –

Τεύχος

1

Περίληψη

Τρία Σχολεία σε Πορεία Βελτίωσης:

Η Εφαρμογή ενός Προγράμματος Αυτοαξιολόγησης Σχολικής Μονάδας

Νικολαϊδου, Μ., Καραγιώργη, Γ., Γεωργιάδης, Π., και Γιασεμής, Χ.

cymaria2001@yahoo.co.uk; karagiorgi.y@cyearn.pi.ac.cy

;

georghiades.p@cyearn.pi.ac.cy

;

cyiasemis@primehome.com

Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Περίληψη

Στόχος του υφιστάμενου άρθρου είναι να συζητήσει τις εμπειρίες τριών δημοτικών σχολείων στην Κύπρο,

όπως αυτές διαμορφώθηκαν κατά τον πρώτο χρόνο εφαρμογής ενός προγράμματος αυτοαξιολόγησης

σχολικής μονάδας. Βασικές θεωρητικές και μεθοδολογικές αρχές του προγράμματος παρουσιάζονται

συνοπτικά. Στη συνέχεια, γίνεται συζήτηση των διαδικασιών που εφαρμόστηκαν, καθώς τα εμπλεκόμενα

σχολεία, ανέπτυξαν και υλοποίησαν το δικό τους σχέδιο δράσης για βελτίωση, σε σχέση με μοντέλο επτά

σταδίων. Η εργασία καταλήγει με συζήτηση ζητημάτων πολιτικής που αφορούν στην εφαρμογή διαδικασιών

αυτοαξιολόγησης σχολείου στην Κύπρο, στη βάση προβληματισμών που προκύπτουν από την εφαρμογή του

συγκεκριμένου προγράμματος.

Λέξεις Κλειδιά:

Αυτό-αξιολόγηση, σχολική βελτίωση, σχέδιο δράσης

Εισαγωγή

Η εργασία εστιάζει στα αποτελέσματα του πρώτου χρόνου ενός ευρωπαϊκού προγράμματος περιφερειακής

σύμπραξης χωρών με θέμα την αυτοαξιολόγηση σχολείου ως εργαλείου βελτίωσης και ανάπτυξης. Το

πρόγραμμα αναπτύχθηκε σε συνεργασία με την Λετονία, ενώ από την Κύπρο έλαβαν μέρος τρία δημοτικά

σχολεία, με στήριξη από το Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης (ΚΕΕΑ) του Υπουργείου

Παιδείας και Πολιτισμού. Το υφιστάμενο άρθρο επιχειρεί, αρχικά, συνοπτική παρουσίαση του θεωρητικού

και μεθοδολογικού πλαισίου του προγράμματος, καθώς και της προσέγγισης που υιοθετήθηκε. Στη συνέχεια,

παρουσιάζει την πορεία των τριών κυπριακών σχολείων μέσα τις διαδικασίες που εφαρμόστηκαν. Το

άρθρο καταλήγει με συζήτηση κάποιων πρώτων συμπερασμάτων, ως βάσης για προβληματισμό σε σχέση με

παρόμοιες προσπάθειες που ενδέχεται να επιχειρηθούν στο μέλλον.

Θεωρητικές και Mεθοδολογικές Kατευθύνσεις

Στη βιβλιογραφία εντοπίζεται μεγάλος αριθμός ορισμών για την αυτοαξιολόγηση σχολείου. Συγκεκριμένα,

ο Neil (2005) αναφέρεται στη δυναμική προσπάθεια των σχολείων να καταγράψουν τις διαδικασίες της

διδασκαλίας και της μάθησης. Η προσπάθεια αυτή φαίνεται να απαιτεί συστηματική συλλογή και ανάλυση

δεδομένων, έτσι ώστε το σχολείο να μπορεί να προχωρεί σε ορθολογιστική αποτίμηση της πραγματικότητας

του, στηριζόμενο σε εμπειρικά δεδομένα. Καταλήγοντας στο δικό του ορισμό, ο van Petegem (1998) περιγράφει

την αυτοαξιολόγηση σχολείου ως μια σειρά από διαδικασίες που ενεργοποιούνται από το ίδιο το σχολείο,

ούτως ώστε οι συμμετέχοντες να περιγράψουν συστηματικά και κριτικά τη λειτουργία του οργανισμού, για να

καταλήξουν σε από κοινού αποφάσεις που αφορούν στη συνεχιζόμενη ανάπτυξη του, καθώς και των πολιτικών

που το στηρίζουν. Σε συνάφεια με την προσέγγιση αυτή, οι Vanhoof και Van Petegem (2012) αναφέρονται

σε μια σπειροειδή/κυκλική διαδικασία, κατά την οποία ένα σχολείο περιγράφει και αξιολογεί με δική του

πρωτοβουλία, μέσα από το πρίσμα της διασφάλισης της ποιότητας, τις διαδικασίες που ορίζουν τη λειτουργία

του με στόχο να σχεδιάσει και εφαρμόσει πλάνα βελτίωσης. Ο μεγάλος αριθμός των ορισμών αυτών δεν

συνεπάγεται κατ’ ανάγκη διαφωνία μεταξύ των ερευνητών στο χώρο, αλλά υποδεικνύει τη σημαντικότητα

της αυτοαξιολογητικής δράσης για κάθε προοδευτικό και αναπτυσσόμενο εκπαιδευτικό οργανισμό.

Το πρόγραμμα αυτοαξιολόγησης σχολείου, που παρουσιάζεται στην υφιστάμενη εργασία, υιοθέτησε το

συμμετοχικό μοντέλο ως την πρώτη βασική θεωρητική του αρχή. Οι Swaffield και MacBeath (2005) αναφέρουν

χαρακτηριστικά ότι η αυτοαξιολόγηση είναι μια διαδικασία η οποία ξεκινά από τα ίδια τα σχολεία, με