ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ανακοινώσεις

Θέματα Ανακοινώσεων Αρχείο Ημερομηνία
Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα για τη Δημοτική Εκπαίδευση 22/07/2015
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων Διαγωνισμού (Αρ. ΔΕ 10/15) για Αγορά Υπηρεσιών από Εκπαιδευτές στα "Επιμορφωτικά Κέντρα"
Κατάλογος μοριοδοτηθέντων
Κατάλογος απορριφθέντων (δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις με βάση το άρθρο 3.2 (Μέρος Β')
Κατάλογος απορριφθέντων (χωρίς πιστοποιητικά/δικαιολογητικά)

13/07/2015
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων διαγωνισμού για αγορά υπηρεσιών από Εκπαιδευτικούς/Εκπαιδευτές για διδασκαλία στα Προαιρετικά Ολοήμερα Σχολεία (Αρ. Διαγωνισμού: ΠΟΣ ΠΟΔ/ΠΟΕΕ/ΠΟΝ ΔΕ 11/15 ΔΕ12/15)
Προδημοτική Εκπαίδευση
Δημοτική Εκπαίδευση
Ειδική Εκπαίδευση
Κατάλογος μη μοριοδοτηθείσων αιτήσεων


13/07/2015
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων διαγωνισμού για αγορά υπηρεσιών από Εκπαιδευτικούς/Εκπαιδευτές για διδασκαλία ειδικών θεμάτων στα Ενιαία Ολοήμερα Σχολεία (Αρ. Διαγωνισμού: ΕΟΣ ΔΕ12/15)
Μητρώα μοριοδοτημένων αιτήσεων ανά ειδικό θέμα
Κατάλογος μη μοριοδοτηθείσων αιτήσεων ανά ειδικό θέμα
13/07/2015
Ανακοίνωση Διεύθυνσης Δημοτικής Εκπαίδευσης - Έναρξη εργασιών στα σχολεία Δημοτικής Εκπαίδευσης - Σχολική Χρονιά 2015 - 2016 06/07/2015
Αποτελέσματα κλήρωσης για Αδιόριστους Εκπαιδευτικούς Δημοτικής Εκπαίδευσης που υπέβαλαν αίτηση για μερική απασχόληση με αγορά υπηρεσιών στα Θερινά Δημόσια Δημοτικά Σχολεία για τη σχολική χρονιά 2014-2015 19/06/2015
Προκήρυξη διαγωνισμού για αγορά υπηρεσιών από Εκπαιδευτικούς/Εκπαιδευτές για διδασκαλία ειδικών θεμάτων στα Ενιαία Ολοήμερα Σχολεία (Αρ. Διαγωνισμού: ΕΟΣ ΔΕ12/15)
Έγγραφα και όροι Διαγωνισμού
Οδηγός συμπλήρωσης αίτησης
Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης (έχει λήξει)

12/06/2015
Kατάλογος προτεινομένων για την πλήρωση μιας (1) κενής θέσης Επιθεωρητή Ειδικών Μαθημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης (Μουσική) 08/06/2015
Kατάλογος προτεινομένων για την πλήρωση τεσσάρων θέσεων Πρώτου Λειτουργού Εκπαίδευσης, στη Δημοτική Εκπαίδευση 05/06/2015
Λειτουργία Θερινών Σχολείων για τη σχολική χρονιά 2014-2015 04/06/2015
Διορθωτική Ανακοίνωση - Αγορά υπηρεσιών από εκπαιδευτικούς Δημοτικής, Ειδικής και Προδημοτικής Εκπαίδευσης για διδασκαλία στα Προαιρετικά Ολοήμερα Σχολεία (Αρ. Διαγωνισμού: ΠΟΣ: ΠΟΔ/ΠΟΕΕ/ΠΟΝ ΔΕ11/15) 29/05/2015
Προκήρυξη διαγωνισμού για αγορά υπηρεσιών από εκπαιδευτές για διδασκαλία στα Επιμορφωτικά Κέντρα Αρ. Διαγωνισμού ΔΕ 10/15 (ΕΚ)
Έγγραφα και όροι Διαγωνισμού
Οδηγός συμπλήρωσης αίτησης
Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης
29/05/2015
Κατάλογος προτεινομένων για την πλήρωση μιας (1) κενής θέσης Επιθεωρητή Ειδικών Μαθημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης (Αγγλικά) 29/05/2015
Προκήρυξη διαγωνισμού για αγορά υπηρεσιών από εκπαιδευτικούς Δημοτικής, Ειδικής και Προδημοτικής Εκπαίδευσης για διδασκαλία στα Προαιρετικά Ολοήμερα Σχολεία (Αρ. Διαγωνισμού: ΠΟΣ: ΠΟΔ/ΠΟΕΕ/ΠΟΝ ΔΕ11/15)
Έγγραφα και όροι Διαγωνισμού
Οδηγός συμπλήρωσης αίτησης
Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης (έχει λήξει)


29/05/2015
Συμπληρωματική Ανακοίνωση - Πρόσκληση προς Αδιόριστους Εκπαιδευτικούς Δημοτικής Εκπαίδευσης για υποβολή αίτησης για μερική απασχόληση με αγορά υπηρεσιών στα Θερινά Δημόσια Δημοτικά Σχολεία για τη σχολική χρονιά 2014-2015 29/05/2015
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μερική απασχόληση αδιόριστων εκπαιδευτικών στα Θερινά Σχολεία
Δήλωση ενδιαφέροντος απασχόλησης για αδιόριστους εκπαιδευτικούς


28/05/2015
Τελικές Εκδηλώσεις Επιμορφωτικών Κέντρων Λάρνακας 12/05/2015
Κατάλογος προτεινομένων για την πλήρωση δεκατριών (13) κενών θέσεων Διευθυντή Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης 12/05/2015
Kατάλογος προτεινομένων για την πλήρωση μιας (1) κενής θέσης Επιθεωρητή Ειδικών Μαθημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης (Προδημοτική Εκπαίδευση) 08/05/2015
Τελική εκδήλωση των Επιμορφωτικών Κέντρων Λευκωσίας του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού 30/04/2015
Ανάρτηση του καταλόγου προτεινομένων για την πλήρωση έξι (6) κενών θέσεων Διευθυντή Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης (Προδημοτική Εκπαίδευση) 30/04/2015
Επιβεβαίωση εγγραφής μαθητών στα Δημοτικά Σχολεία και Νηπιαγωγεία για τη σχολική χρονιά 2015-2016
17/04/2015
Ανακοίνωση Υπηρεσίας Κατασκηνώσεων - Υποβολή αιτήσεων για στελέχωση των κατασκηνώσεων
03/04/2015
Έκθεση Δημιουργημάτων Επιμορφωτικών Κέντρων Λάρνακας 12/03/2015
Τελική Εκδήλωση Επιμορφωτικών Κέντρων Λευκωσίας 11/03/2015
Kατάλογος προτεινομένων για την πλήρωση μιας (1) κενής θέσης Επιθεωρητή Δημοτικής Εκπαίδευσης (Γενικών Μαθημάτων) 03/03/2015
Προγραμματισμός Επιμορφωτικών Κέντρων - Σχολική Χρονιά 2015-2016
Έντυπο εισηγήσεων για το πρόγραμμα 2015-2016

10/02/2015
Καταβολή μισθολογικών οφειλών προς αντικαταστάτες εκπαιδευτικούς 07/01/2015

Υπηρεσία Διαδικτύου - Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού