ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ανακοινώσεις

Θέματα Ανακοινώσεων Αρχείο Ημερομηνία
Τελικές Εκδηλώσεις Επιμορφωτικών Κέντρων Λάρνακας 12/05/2015
Κατάλογος προτεινομένων για την πλήρωση δεκατριών (13) κενών θέσεων Διευθυντή Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης 12/05/2015
Kατάλογος προτεινομένων για την πλήρωση μιας (1) κενής θέσης Επιθεωρητή Ειδικών Μαθημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης (Προδημοτική Εκπαίδευση) 08/05/2015
Τελική εκδήλωση των Επιμορφωτικών Κέντρων Λευκωσίας του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού 30/04/2015
Ανάρτηση του καταλόγου προτεινομένων για την πλήρωση έξι (6) κενών θέσεων Διευθυντή Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης (Προδημοτική Εκπαίδευση) 30/04/2015
Επιβεβαίωση εγγραφής μαθητών στα Δημοτικά Σχολεία και Νηπιαγωγεία για τη σχολική χρονιά 2015-2016
17/04/2015
Ανακοίνωση Υπηρεσίας Κατασκηνώσεων - Υποβολή αιτήσεων για στελέχωση των κατασκηνώσεων
03/04/2015
Έκθεση Δημιουργημάτων Επιμορφωτικών Κέντρων Λάρνακας 12/03/2015
Τελική Εκδήλωση Επιμορφωτικών Κέντρων Λευκωσίας 11/03/2015
Kατάλογος προτεινομένων για την πλήρωση μιας (1) κενής θέσης Επιθεωρητή Δημοτικής Εκπαίδευσης (Γενικών Μαθημάτων) 03/03/2015
Προγραμματισμός Επιμορφωτικών Κέντρων - Σχολική Χρονιά 2015-2016
Έντυπο εισηγήσεων για το πρόγραμμα 2015-2016

10/02/2015
Καταβολή μισθολογικών οφειλών προς αντικαταστάτες εκπαιδευτικούς 07/01/2015
Εγγραφές παιδιών στα Νηπιαγωγεία και σε όλες τις τάξεις των Δημοτικών Σχολείων για τη σχολική χρονιά 2015-2016 30/12/2014
Εγγραφές παιδιών στα Νηπιαγωγεία και σε όλες τις τάξεις των Δημοτικών Σχολείων για τη σχολική χρόνια 2015-2016 10/12/2014
Σχέδιο Αρχής Ανάπτυξης Ανθρωπινού Δυναμικού (ΑΝΑΔ) για τοποθέτηση ανέργων νέων πτυχιούχων για απόκτηση εργασιακής πείρας σε επιχειρήσεις/οργανισμούς και εργοδότηση σε Προαιρετικά Ολοήμερα Σχολεία 02/10/2014
Προαιρετικά Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία και Νηπιαγωγεία 30/09/2014
Παράταση εγγραφής μελών στα Επιμορφωτικά Κέντρα 26/09/2014
Ανάρτηση Τελικών Καταλόγων/Μητρώων Μοριοδότησης, ανά επαρχία και ανά θέμα, των Αιτήσεων Ενδιαφέροντος, σχετικά με την Αγορά Υπηρεσιών για τα Επιμορφωτικά Κέντρα για το Σχολικό Έτος 2014-2015 (ΕΚ.ΔΕ08/14)
Τελικός κατάλογος υποψήφιων εκπαιδευτών


17/09/2014
Σχέδιο Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ) για τοποθέτηση άνεργων νέων πτυχιούχων για απόκτηση εργασιακής πείρας σε επιχειρήσεις/οργανισμούς
Λευκωσία
Λάρνακα
Λεμεσός
Αμμόχωστος
Πάφος15/09/2014
Ανακοίνωση Διεύθυνσης Δημοτικής Εκπαίδευσης 12/09/2014
Ανάρτηση αποτελεσμάτων μοριοδότησης, ανά τομέα/ειδικότητα και επαρχία, των εκδηλώσεων ενδιαφέροντος, σχετικά με την αγορά υπηρεσιών στα Προαιρετικά Ολοήμερα Σχολεία, για το σχολικό έτος 2014-2015
Μοριοδότηση ανά τομέα και επαρχία - Προδημοτική Εκπαίδευση
Μοριοδότηση ανά τομέα και επαρχία - Δημοτική Εκπαίδευση
Μοριοδότηση ανά τομέα και επαρχία - Ειδική Εκπαίδευση

08/09/2014
Κατάλογος των προτεινομένων για την πλήρωση τεσσάρων (4) κενών θέσεων Διευθυντή Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης (Προδημοτική Εκπαίδευση) 08/09/2014
Κατάλογος προτεινομένων για την πλήρωση δεκαπέντε (15) κενών θέσεων Διευθυντή Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης 08/09/2014
Ενιαίο Ολοήμερο Σχολείο στη Δημοτική Εκπαίδευση για τη Σχολική Χρονιά 2014-2015 08/09/2014
Ανακοίνωση Τελικών Μητρώων Μοριοδότησης - Μη Μοριοδότησης, ανά θέμα ενδιαφέροντος, των Εκδηλώσεων Ενδιαφέροντος, σχετικά με την Αγορά Υπηρεσιών στα Ενιαία Ολοήμερα Σχολεία, για το Σχολικό Έτος 2014-2015 (ΕΟΣ ΔΕ09/14)
Τελικά Μητρώα ανά θέμα για αγορά υπηρεσιών
Τελικό κατάλογος ενδιαφερομένων που δεν μοριοδοτήθηκαν

08/09/2014
Παραχώρηση υπηρεσιών ενός εκπαιδευτικού Δημοτικής Εκπαίδευσης στο Αρμένικο Δημοτικό Σχολείο ΝΑΡΕΚ στη Λευκωσία
Αίτηση


04/09/2014
Παραχώρηση υπηρεσιών μιας/ενός (1) δασκάλας/ου (Δημοτική Εκπαίδευση) στα Ελληνορθόδοξα Σχολεία του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων Αίτηση

01/09/2014
Ανακοίνωση Διεύθυνσης Δημοτικής Εκπαίδευσης σχετικά με τις Τοποθετήσεις - Μετακινήσεις Εκπαιδευτικών Λειτουργών 29/08/2014
Σχέδιο (ΑνΑΔ) για τοποθέτηση άνεργων νέων πτυχιούχων για απόκτηση εργασιακής πείρας σε επιχειρήσεις/οργανισμούς 29/08/2014
Σημαντική πρωτοβουλία για την προώθηση της ανοικτής και εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης στην Κύπρο 29/08/2014
Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών μετά από πράξεις προαγωγών - διορισμών της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας για το σχολικό έτος 2014-2015 18/08/2014
Υποβολή ηλεκτρονικής δήλωσης προτιμήσεων για τοποθέτηση σε σχολεία μέσω του Συστήματος Εκπαιδευτικού Προγραμματισμού (ΣΕΠ) 08/08/2014
Δηλώσεις Υπουργού σχετικά με τη λειτουργία των δημοτικών σχολείων στην Αθηένου 06/08/2014
Ανάρτηση προσωρινών αποτελεσμάτων μοριοδότησης, ανά επαρχία και ανά θέμα των αιτήσεων ενδιαφέροντος, σχετικά με την αγορά υπηρεσιών για τα Επιμορφωτικά Κέντρα (Σχολικό Έτος 2014-2015)
Προσωρινός κατάλογος υποψήφιων εκπαιδευτών Επιμορφωτικών Κέντρων 2014-20125
Κατάλογος μη μοριοδοτηθέντων με βάση τους όρους της προκήρυξης

05/08/2014
Υποβολή ενστάσεων για τους διαγωνισμούς ΕΟΣ ΔΕ09/14 και ΠΟΣ: ΠΟΔ/ΠΟΕΕ/ΠΟΝ ΔΕ10/14 05/08/2014
Ανάρτηση αποτελεσμάτων μοριοδότησης, ανά τομέα/ειδικότητα και επαρχία, των εκδηλώσεων ενδιαφέροντος, σχετικά με την αγορά υπηρεσιών στα Προαιρετικά Ολοήμερα Σχολεία, για το σχολικό έτος 2014-2015
Μοριοδότηση ανά τομέα και επαρχία - Προδημοτική Εκπαίδευση
Μοριοδότηση ανά τομέα και επαρχία - Δημοτική Εκπαίδευση
Μοριοδότηση ανά τομέα και επαρχία - Ειδική Εκπαίδευση
Κατάλογος μη μοριοδοτηθέντων ανά τομέα και επαρχία - Προδημοτική Εκπαίδευση
Κατάλογος μη μοριοδοτηθέντων ανά τομέα και επαρχία - Δημοτική Εκπαίδευση
Κατάλογος μη μοριοδοτηθέντων ανά τομέα και επαρχία - Ειδική Εκπαίδευση

05/08/2014
Ανάρτηση αποτελεσμάτων μοριοδότησης, ανά θέμα ενδιαφέροντος, των εκδηλώσεων ενδιαφέροντος, σχετικά με την αγορά υπηρεσιών στα Ενιαία Ολοήμερα Σχολεία, για το σχολικό έτος 2014-2015
Μητρώα ανά θέμα για αγορά υπηρεσιών στα στα Ενιαία Ολοήμερα Σχολεία (Ε.Ο.Σ.)
Κατάλογοι ενδιαφερομένων που δεν μοριοδοτήθηκαν με βάση την προκήρυξη ΕΟΣ ΔΕ09/14

05/08/2014
Ανάρτηση καταλόγου προτεινομένων για την πλήρωση τεσσάρων (4) Θέσεων Βοηθού Διευθυντή Ειδικής Εκπαίδευσης 04/08/2014
Ανακοίνωση σε σχέση με δημοσιεύματα για την Έκθεση της Επιστημονικής Επιτροπής για την αξιολόγηση των Αναλυτικών Προγραμμάτων (ΑΠ) 31/07/2014
Ανακοίνωση για τα Ολοήμερα Σχολεία 16/07/2014
Εργοδότηση Σχολικών Βοηθών/Συνοδών για τις ανάγκες των παιδιών που φοιτούν στα Ειδικά Σχολεία 27/06/2014
Διαγωνισμός για την αγορά υπηρεσιών από εκπαιδευτές για τα Προαιρετικά Ολοήμερα Σχολεία (ΠΟΔ/ΠΟΕΕ/ΠΟΝ (ΔΕ.10/14)) - Διευκρίνιση για το χώρο υποβολής των αιτήσεων στη Λευκωσία 27/06/2014
Προκήρυξη διαγωνισμού για την αγορά υπηρεσιών από εκπαιδευτές για τα Προαιρετικά Ολοήμερα Σχολεία (ΠΟΔ/ΠΟΕΕ/ΠΟΝ (ΔΕ.10/14))
Έγγραφα και όροι διαγωνισμού
Οδηγός ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Hλεκτρονική εκδήλωση ενδιαφέροντος

20/06/2014
Διορθώσεις στην Προκήρυξη (Έγγραφα και Όροι) και στην Ηλεκτρονική Αίτηση για ΕΟΣ (ΕΟΣ ΔΕ09/14) 11/06/2014
Προκήρυξη διαγωνισμού για την αγορά υπηρεσιών από εκπαιδευτές για τα Επιμορφωτικά Κέντρα του Υ.Π.Π. (ΕΚ.ΔΕ08/14)
Έγγραφα και όροι διαγωνισμού
Οδηγός ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Hλεκτρονική εκδήλωση ενδιαφέροντος

04/06/2014
Προκήρυξη διαγωνισμού για την αγορά υπηρεσιών από εκπαιδευτές για τα Ενιαία Ολοήμερα Σχολεία (ΕΟΣ ΔΕ09/14)
Έγγραφα και όροι διαγωνισμού
Οδηγός ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Hλεκτρονική εκδήλωση ενδιαφέροντος
04/06/2014
Ο περί της Διαδικασίας Τυποποίησης των Γεωγραφικών Ονομάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013 07/02/2014

Υπηρεσία Διαδικτύου - Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού