ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΤΕΤΡΑΜΗΝΩΝ

Υλικό Εξετάσεων

Θέματα - Λύσεις

Α' Λυκείου - Τεχνικής Σχολής

Κωδ. Μάθημα Α' Τετράμηνο Β' Τετράμηνο
Σειρά Α' Θέματα Σειρά Α' Λύσεις Σειρά Α' Θέματα Σειρά Α' Λύσεις
ΑΠ0071ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ Α ΤΕΧΝΙΚΗΣ YT, IΓ - ΑΠ0071
Α001ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ - Α001
Α024ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ - Α024
ΑΠ0518ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Α ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΚ - ΑΠ0518
Α036ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ - Α036
Α037ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ - Α037
Α038ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ - Α038
Α043ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΚ - Α043
Α019ΧΗΜΕΙΑ - Α019
Α021ΒΙΟΛΟΓΙΑ - Α021
Α004ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ - Α004
Α004ΚΚΙΣΤΟΡΙΑ ΚΚ - Α004ΚΚ
Α006ΑΓΓΛΙΚΑ - Α006
Α0062ΑΓΓΛΙΚΑ Α ΤΕΧΝΙΚΗΣ - Α0062
Α0472ΦΥΣΙΚΗ Α ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΚ - Α0472
Α012ΑΡΜΕΝΙΚΑ - Α012

Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας