ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΤΕΤΡΑΜΗΝΩΝ

Υλικό Εξετάσεων

Θέματα - Λύσεις

2022-2023
Θέμα Αρχείο
Α' Γυμνασίου
Β' Γυμνασίου
Γ' Γυμνασίου
Α' Λυκείου - Τεχνικής Σχολής  
Β' Λυκείου - Τεχνικής Σχολής  
Γ' Λυκείου - Τεχνικής Σχολής  
Α' τάξη Τεχνικής Σχολής  
Β' τάξη Τεχνικής Σχολής  
Γ' τάξη Τεχνικής Σχολής  

2021-2022
Θέμα Αρχείο
Α' Λυκείου - Τεχνικής Σχολής
Β' Λυκείου - Τεχνικής Σχολής
Γ' Λυκείου - Τεχνικής Σχολής
Α' τάξη Τεχνικής Σχολής
Β' τάξη Τεχνικής Σχολής
Γ' τάξη Τεχνικής Σχολής

2020-2021
Θέμα Αρχείο
Α' Λυκείου - Τεχνικής Σχολής
Β' Λυκείου - Τεχνικής Σχολής
Α' Τεχνικής Σχολής
Β' Τεχνικής Σχολής

2019-2020
Θέμα Αρχείο
Α' Λυκείου -Τεχνικής Σχολής
Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας