ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΤΕΤΡΑΜΗΝΩΝ

Υλικό Εξετάσεων

Πλαίσια Μάθησης για τα Εξεταζόμενα και Μη Εξεταζόμενα Μαθήματα

Η αξιολόγηση των μαθητών και μαθητριών είναι αναπόσπαστο μέρος της μαθησιακής διαδικασίας. Οι μαθητές και μαθήτριες της Α΄ Τάξης Λυκείων και Τεχνικών Σχολών από την πρώτη ημέρα έναρξης των μαθημάτων στο σχολείο τους, παραλαμβάνουν από τους/τις εκπαιδευτικούς το Πλαίσιο Μάθησης για κάθε Εξεταζόμενο και Μη Εξεταζόμενο Μάθημα, για το Α΄ και Β΄ Τετράμηνο της νέας σχολικής χρονιάς. Θα είναι σε θέση να γνωρίζουν από την αρχή της σχολικής χρονιάς όσα αφορούν στα προσδοκώμενα αποτελέσματα, στα διδακτέα, στις μορφές και στις διαδικασίες αξιολόγησης καθώς και στα χρονοδιαγράμματα του κάθε Τετραμήνου ξεχωριστά.

Εξεταζόμενα Μαθήματα Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης
Θέμα Αρχείο Ημερομηνία
Αγγλικά Προσανατολισμού 01/11/2019
Αρχαία Ελληνικά/ Αρχαιογνωσία 24/10/2019
Βιολογία 08/11/2019
Ιστορία / Ιστορία της Κύπρου Κ.Κ. 24/10/2019
Ιστορία / Ιστορία της Κύπρου Προσανατολισμού 24/10/2019
Μαθηματικά Κ.Κ. 30/10/2019
Μαθηματικά Προσανατολισμού 30/10/2019
Νέα Ελληνικά / Λογοτεχνία 24/10/2019
Νέα Ελληνικά / Νέα Ελληνική Γλώσσα 25/10/2019
Οικονομικά Προσανατολισμού 15/11/2019
Φυσική Προσανατολισμού 25/10/2019
Χημεία 16/09/2019


Μη Εξεταζόμενα Μαθήματα Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης
Θέμα Αρχείο Ημερομηνία
Αγγλικά K.K 01/11/2019
Αρχαία Ελληνικά/ Αρχαιογνωσία 24/10/2019
Βιολογία 08/11/2019
Γαλλικά 04/11/2019
Θρησκευτικά 24/10/2019
Ιστορία Κ.Κ. 24/10/2019
Μουσική 25/10/2019
Μουσική - Μουσικά Σχολεία 15/11/2019
Οικονομικά Κ.Κ. 15/11/2019
Πληροφορική 13/11/2019
Σχεδιασμός & Τεχνολογία 25/10/2019
Σχεδιασμός & Τεχνολογία Μουσικών και Αθλητικών Σχολείων 25/10/2019
Τέχνη 06/11/2019
Φυσική Κ.Κ. 25/10/2019
Φυσική Αγωγή 08/11/2019
Χημεία 24/10/2019

Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας