ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΤΕΤΡΑΜΗΝΩΝ

Υλικό Εξετάσεων

Πλαίσια Μάθησης για τα Εξεταζόμενα και Μη Εξεταζόμενα Μαθήματα

Η αξιολόγηση των μαθητών και μαθητριών είναι αναπόσπαστο μέρος της μαθησιακής διαδικασίας. Οι μαθητές και μαθήτριες της Α΄ Τάξης Λυκείων και Τεχνικών Σχολών από την πρώτη ημέρα έναρξης των μαθημάτων στο σχολείο τους, παραλαμβάνουν από τους/τις εκπαιδευτικούς το Πλαίσιο Μάθησης για κάθε Εξεταζόμενο και Μη Εξεταζόμενο Μάθημα, για το Α΄ και Β΄ Τετράμηνο της νέας σχολικής χρονιάς. Θα είναι σε θέση να γνωρίζουν από την αρχή της σχολικής χρονιάς όσα αφορούν στα προσδοκώμενα αποτελέσματα, στα διδακτέα, στις μορφές και στις διαδικασίες αξιολόγησης καθώς και στα χρονοδιαγράμματα του κάθε Τετραμήνου ξεχωριστά.

Πλαίσια Μάθησης Γνωστικών Αντικειμένων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης

Θέμα Αρχείο
Αγγλικά
Αρμενικά
Αρχαία Ελληνικά / Αρχαιογνωσία
Αρχιτεκτονικό - Τεχνικό Σχέδιο
Βιολογία
Γαλλικά
Γερμανικά
Γραφικές Τέχνες
Γραφιστικές Εφαρμογές
Γεωγραφία
Εικαστικές Τέχνες - Εικαστικά
Θεατρολογία
Θρησκευτικά
Ισπανικά
Ιστορία
Ιταλικά
Λατινικά
Λογική - Φιλοσοφία
Μαθηματικά
Μουσική
Νέα Ελληνικά / Λογοτεχνία
Νέα Ελληνικά / Νέα Ελληνική Γλώσσα
Οικιακή Οικονομία
Οικονομική Παιδεία
Πληροφορική
Ρωσικά
Σχεδιασμός & Τεχνολογία
Αρχιτεκτονικό - Τεχνικό Σχέδιο
Τουρκικά
Φυσική Αγωγή
Φυσική
Φωτογραφική Τέχνη
Χημεία

Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας