ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΤΕΤΡΑΜΗΝΩΝ

Υλικό Εξετάσεων

Αναθεωρημένη Εξεταστέα Ύλη της Α' & Β' Τάξης για τη γραπτή αξιολόγηση Α’ και B' Τετραμήνου Σχ. Χρονιάς 2020-21

Εξεταστέα Ύλη Μαθημάτων Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Θεωρητική Κατεύθυνση

Θέμα Αρχείο
Κλάδος Μηχανολογίας
Κλάδος Ηλεκτρολογίας και Ηλεκτρονικών Εφαρμογών
Κλάδος Αρχιτεκτονικής και Πολιτικής Μηχανικής
Κλάδος Εφαρμοσμένων Τεχνών
Κλάδος Βιομηχανικού Σχεδιασμού
Κλάδος Γεωπονίας
Κλάδος Λειτουργίας και Διαχείρισης Μονάδων Φιλοξενίας
Κλάδος Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων
Κλάδος Αισθητικής - Κομμωτικής
Κλάδος Αμπελουργίας - Οινοποιίας

Πρακτική Κατεύθυνση

Θέμα Αρχείο
Κλάδος Μηχανολογίας
Κλάδος Ηλεκτρολογίας και Ηλεκτρονικών Εφαρμογών
Κλάδος Δομικών Έργων και Κατασκευών
Κλάδος Εφαρμοσμένων Τεχνών
Κλάδος Γεωπονίας
Κλάδος Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Επαγγελμάτων
Κλάδος Αισθητικής - Κομμωτικής

Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας