ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΤΕΤΡΑΜΗΝΩΝ

Υλικό Εξετάσεων

Εξεταστέα Ύλη για τα εξεταζόμενα Μαθήματα Α΄ & Β΄ Λυκείου για την ενιαία γραπτή αξιολόγηση Τετραμήνων Σχ. Χρονιάς 2020-21


Εξεταστέα Ύλη Τετραμήνων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης

Θέμα Αρχείο
Αγγλικά
Αρχαία Ελληνικά / Αρχαιογνωσία
Βιολογία
Γαλλικά
Γερμανικά
Γραφικές Τέχνες
Εικαστικές Τέχνες
Θεατρολογία
Ισπανικά
Ιστορία
Ιταλικά
Λατινικά
Λογική - Φιλοσοφία
Λογοτεχνία
Μαθηματικά
Μουσική
Νέα Ελληνικά
Οικιακή Οικονομία
Οικονομική Παιδεία
Πληροφορική
Ρωσικά
Σχεδιασμός & Τεχνολογία
Τεχνικό Αρχιτεκτονικό Σχέδιο
Τουρκικά
Φυσική
Φυσική Αγωγή
Φωτογραφική Τέχνη
Χημεία

Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας