ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ

Προγράμματα Αγωγής Υγείας

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Σχολείων Προαγωγής Υγείας (ΕΔΣΠΥ)

Χρήσιμο Υλικό

Βιβλιογραφία Αρχείο
Επεξεργασία παραμυθιών με θέματα Προαγωγής Υγείας
Αρετές και αξίες
Εφηβεία, σχολική αποτυχία, αναλφαβητισμός

Παρουσιάσεις Αρχείο
Μοντέλο Επικοινωνίας για Διαμεσολαβητές και Διαιτητές μαθητές
Διατροφή και άσκηση
Επίλυση συγκρούσεων-Διαπροσωπικές σχέσεις
Διδασκαλία παραμυθιού για τη διαφορετικότητα
Μένω μακριά από το κάπνισμα

Φύλλα Εργασίας Αρχείο
Γνωρίζω τον εαυτό μου και άλλους
Φιλία
Αναζητούμε ταλέντα
Δραστηριότητες που σπάζουν τον πάγο
Προτεινόμενο πρόγραμμα για Μέρα Φιλίας
Μιτόγκας
Ημέρα Φιλίας και Συνεργασίας - Επιστολή για γονείς

Υλικό για Δημιουργικές Εργασίες Αρχείο
Δέντρο φιλίας
Πόσο μου αρέσει να κάνω φίλους
Κώδικας φιλικής συμπεριφοράς
Πρόγραμμα Μέρας Φιλίας
Μέρα Φιλίας
Διαγωνισμοί
Ημέρα Φιλίας και Συνεργασίας
Σχέδιο δράσης
"Η Φιλία" - Ποίημα
Ημέρα Φιλίας και Συνεργασίας - Πρόγραμμα
“Μέρα Ενδιαφερόντων” - Εφημερίδα
Φρουτοεβδομάδα
Οδική ασφάλεια
Πορεία δραστηριοτήτων Προαγωγής Υγείας
Δράσεις Προαγωγής Υγείας
Επίλυση συγκρούσεων
Δραστηριότητες Προαγωγής Υγείας
Γνωρίζω τα συναισθήματά μου Α' - Β'
Όλοι διαφορετικοί... O καθένας μοναδικός
Τιμητικό Δίπλωμα (Υγιεινό Κεραστικό)

Τραγούδια Αρχείο
Η αλήθεια νικά
Προσευχή
Ψηφοφορία
Δώστε τα χέρια σας
Εγώ, εσύ, αυτοί θα γίνουμε εμείς
Όλοι μια γροθά
Φωτεινός σηματοδότης

Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού