ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (ΑΕΘΕΕ) 2014-2015

Επικοινωνία

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: euaffairs@moec.gov.cy

Γραφείο Διεθνών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων
Δρ Νίκη Παπαδοπούλου-Παπά
ΠΛΕ, Προϊσταμένη ΓΕΔΥ

Τηλέφωνο: +357 22800697
Τηλεομοιότυπο: +357 22806323
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: npapa@moec.gov.cy, euaffairs@moec.gov.cy


Νικολέτα Ιωάννου
Λειτουργός ΓΕΔΥ, Συντονίστρια του Σχεδίου

Τηλέφωνο: +357 22800825
Τηλεομοιότυπο: +357 22806323
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: nioannou@moec.gov.cy


Έρικα Δημητρίου
Λειτουργός ΓΕΔΥ

Τηλέφωνο: +357 22800602
Τηλεομοιότυπο: +357 22806323
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: edemetriou@moec.gov.cy, erikademetriou@gmail.com


Έλενα Θεοδοσιάδου
Λειτουργός ΓΕΔΥ

Τηλέφωνο: +357 22800614
Τηλεομοιότυπο: +357 22806323
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: etheodosiadou@moec.gov.cy


Υπηρεσία Διαδικτύου - Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού