ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (ΕΘΕΕ) 2022-2023

Ενημέρωση

Έγγραφα - Έντυπα

Θέμα Αρχείο
Εθνική Στρατηγική Διά Βίου Μάθησης 2021-2027
Progress towards the achievement of the European Education Area
Education and Training Monitor 2022- Comparative Report
Έκθεση Παρακολούθησης της Εκπαίδευσης και της Κατάρτισης 2022- Κύπρος
Οδηγός εξ αποστάσεως μαθημάτων καθηγητών Εσπερινών Σχολείων/Σχολών
Ενημερωτικό Έγγραφο Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού για το Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο Εκπαίδευσης Ενηλίκων 2017-19 (Ελληνικά)
Ενημερωτικό Έγγραφο Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Αγγλικά)
Εκπαίδευση Ενηλίκων στον χώρο εργασίας (φιλμάκι στα αγγλικά)
Ενημερωτικό Δελτίο 3 (Δεκέμβριος 2015)
Ενημερωτικό Έντυπο για το Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο για την Εκπαίδευση Ενηλίκων
Δελτίο Τύπου Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Σχέδιο Κοινής Έκθεσης για το Στρατηγικό Πλαίσιο «Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2020» (ΕΚ 2020)
Ενημερωτικό Σημείωμα CEDEFOP - Ενθαρρύνοντας την εκπαίδευση ενηλίκων: Η εκπαίδευση ενηλίκων πρέπει να γίνει πιο ελκυστική, προσιτή και ευέλικτη, χωρίς αποκλεισμούς
Έκθεση για την ενίσχυση των βασικών δεξιοτήτων των ενηλίκων στην Κύπρο

Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας