ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

Επιχορήγηση για Αγορά Φορητού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Σχολική Χρονιά: 2020 - 2021Το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ) συνεπές στις εξαγγελίες του για προσφορά ποιοτικής εκπαίδευσης και μέσων αλλά και ίσων ευκαιριών μάθησης, προχώρησε στην παραχώρηση χορηγίας €400 για αγορά Φορητού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή σε μαθητές/τριες που φοιτούν: (α) στη Β΄ τάξη Δημόσιων Γυμνασίων και Ιδιωτικών Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης (εγκεκριμένων από το ΥΠΠΑΝ), και (β) στην Προπαρασκευαστική τάξη των Εσπερινών Γυμνασίων-Λυκείων, δεδομένου ότι οι οικογένειες των μαθητών/τριών ή οι ίδιοι/ες μαθητές/τριες (στην περίπτωση που είναι ενήλικοι/ες) λαμβάνουν Δημόσιο Βοήθημα σύμφωνα με τον περί Δημόσιων Βοηθημάτων και Υπηρεσιών Νόμο ή το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (ΕΕΕ).

Αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα εισαγωγής και χρήσης των Νέων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση και επιδεικνύοντας ιδιαίτερη ευαισθησία στη στήριξη των άπορων μαθητών/τριών, το ΥΠΠΑΝ εισηγήθηκε την επιχορήγηση των μαθητών/τριών που φοιτούν στη Β΄ τάξη Γυμνασίου, καθώς και στην Προπαρασκευαστική τάξη των Εσπερινών Γυμνασίων-Λυκείων, ώστε να αγοράσουν φορητό Ηλεκτρονικό Υπολογιστή.

Στους πιο κάτω συνδέσμους παρέχονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες, η σχετική ανακοίνωση, καθώς και τα απαιτούμενα έντυπα για την εξασφάλιση της επιχορήγησης.


Θέμα Αρχείο Ημερομηνία
Εγκύκλιος - Επιχορήγηση αγοράς Φορητού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή για μαθητές Β΄ Γυμνασίου και Προπαρασκευαστικής τάξης Εσπερινών Γυμνασίων - Λυκείων 08/03/2021
Βεβαίωση Δικαιούχου 08/03/2021
Βεβαίωση Φοίτησης στη Β' τάξη ή Προπαρασκευαστική τάξη 08/03/2021
Βεβαίωση συμβατότητας υπολογιστή με ελάχιστες προδιαγραφές 08/03/2021
Βεβαίωση παραλαβής ηλεκτρονικού υπολογιστή 08/03/2021

Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας