ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

Επιχορήγηση για Αγορά Φορητού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Σχολική Χρονιά: 2019-2020Το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας συνεπές στις εξαγγελίες του για προσφορά ποιοτικής εκπαίδευσης και μέσων αλλά και ίσων ευκαιριών μάθησης, προχώρησε στην παραχώρηση χορηγίας €400 για αγορά Φορητού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή μαθητών που φοιτούν στη Β΄ τάξη Δημόσιων Γυμνασίων και Ιδιωτικών Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης, εγκεκριμένων από το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, και μαθητών που φοιτούν στην Προπαρασκευαστική τάξη των Εσπερινών Γυμνασίων-Λυκείων και των οποίων οι οικογένειες λαμβάνουν Δημόσιο Βοήθημα σύμφωνα με τον περί Δημοσίων Βοηθημάτων και Υπηρεσιών Νόμο ή το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα ή οι ίδιοι λαμβάνουν Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα ή Δημόσιο Βοήθημα σύμφωνα με τον περί Δημοσίων Βοηθημάτων και Υπηρεσιών Νόμο.

Αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα εισαγωγής και χρήσης των Νέων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση και επιδεικνύοντας ιδιαίτερη ευαισθησία στη στήριξη των άπορων μαθητών, το Υ.Π.Π.Α.Ν. εισηγήθηκε την επιχορήγηση των μαθητών που φοιτούν στη Β΄ τάξη Γυμνασίου, καθώς και στην Προπαρασκευαστική τάξη των Εσπερινών Γυμνασίων-Λυκείων, ώστε να αγοράσουν φορητό Ηλεκτρονικό Υπολογιστή.

Στους πιο κάτω συνδέσμους παρέχονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες, η σχετική ανακοίνωση, καθώς και τα απαιτούμενα έντυπα για την εξασφάλιση της επιχορήγησης.


Θέμα Αρχείο Ημερομηνία
Εγκύκλιος - Επιχορήγηση αγοράς Φορητού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή για μαθητές Β΄ Γυμνασίου και Προπαρασκευαστικής τάξης Εσπερινών Γυμνασίων - Λυκείων 07/02/2020
Βεβαίωση Δικαιούχου 07/02/2020
Βεβαίωση Φοίτησης στη Β' τάξη ή Προπαρασκευαστική τάξη 07/02/2020
Βεβαίωση συμβατότητας υπολογιστή με ελάχιστες προδιαγραφές 07/02/2020
Βεβαίωση παραλαβής ηλεκτρονικού υπολογιστή 07/02/2020

Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας