ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Επιχορήγηση για Αγορά Φορητού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Σχολική Χρονιά: 2018-2019Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, συνεπές στις εξαγγελίες του για προσφορά ποιοτικής εκπαίδευσης και μέσων αλλά και ίσων ευκαιριών μάθησης, προχώρησε στην παραχώρηση χορηγίας €400 για αγορά Φορητού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή μαθητών που φοιτούν στη Β΄ τάξη Δημόσιων Γυμνασίων και Ιδιωτικών Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης, εγκεκριμένων από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, και μαθητών που φοιτούν στην Προπαρασκευαστική τάξη των Εσπερινών Γυμνασίων-Λυκείων και των οποίων οι οικογένειες λαμβάνουν Δημόσιο Βοήθημα σύμφωνα με τον περί Δημοσίων Βοηθημάτων και Υπηρεσιών Νόμο ή το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα ή οι ίδιοι λαμβάνουν Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα ή Δημόσιο Βοήθημα σύμφωνα με τον περί Δημοσίων Βοηθημάτων και Υπηρεσιών Νόμο.

Αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα εισαγωγής και χρήσης των Νέων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση και επιδεικνύοντας ιδιαίτερη ευαισθησία στη στήριξη των άπορων μαθητών, το ΥΠΠ εισηγήθηκε την επιχορήγηση των μαθητών που φοιτούν στη Β΄ τάξη Γυμνασίου, καθώς και στην Προπαρασκευαστική τάξη των Εσπερινών Γυμνασίων-Λυκείων, ώστε να αγοράσουν φορητό Ηλεκτρονικό Υπολογιστή.

Στους πιο κάτω συνδέσμους παρέχονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες, η σχετική ανακοίνωση, καθώς και τα απαιτούμενα έντυπα για την εξασφάλιση της επιχορήγησης.


Θέμα Αρχείο Ημερομηνία
Επιχορήγηση αγοράς Φορητού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή για μαθητές Β΄ Γυμνασίου και Προπαρασκευαστικής τάξης Εσπερινών Γυμνασίων-Λυκείων 19/02/2019
Επιχορήγηση αγοράς Φορητού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή για μαθητές Β΄ Γυμνασίου και Προπαρασκευαστικής τάξης Εσπερινών Γυμνασίων-Λυκείων 19/02/2019
Βεβαίωση Δικαιούχου 19/02/2019
Βεβαίωση Φοίτησης στη Β' τάξη ή Προπαρασκευαστική τάξη 19/02/2019
Βεβαίωση συμβατότητας υπολογιστή με ελάχιστες προδιαγραφές 19/02/2019
Βεβαίωση παραλαβής ηλεκτρονικού υπολογιστή 19/02/2019

Υπηρεσία Διαδικτύου - Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού